Aantekeninge: Geperfekteerde notariële verband van ’n bank in mededinging met die aanspraak van ’n “korporatief” op dieselfde kalwers as verhaalsobjekte

Aantekeninge: Geperfekteerde notariële verband van ’n bank in mededinging met die aanspraak van ’n “korporatief” op dieselfde kalwers as verhaalsobjekte

Author: JC Sonnekus & EC Schlemmer

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Universiteit van Johannesburg; Universiteit van die Witwatersrand
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 3, 2020, p. 510-536

Abstract

None

Regspraak: Uitstaande skuld van ’n egpaar getroud in gemeenskap van goed jeens derdes ná egskeiding steeds verhaalbaar van beide voormalige gades

Regspraak: Uitstaande skuld van ’n egpaar getroud in gemeenskap van goed jeens derdes ná egskeiding steeds verhaalbaar van beide voormalige gades

Author: JC Sonnekus

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Universiteit van Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 3, 2020, p. 562-576

Abstract

None

Regspraak: The dependant’s action for loss of support and a life partnership involving a pre-existing civil marriage: an unfortunate tale

Regspraak: The dependant’s action for loss of support and a life partnership involving a pre-existing civil marriage: an unfortunate tale

Author: B Smith

ISSN: 1996-2207
Affiliations: University of the Free State
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 3, 2020, p. 576-595

Abstract

None