Regspraak: Uitstaande skuld van ’n egpaar getroud in gemeenskap van goed jeens derdes ná egskeiding steeds verhaalbaar van beide voormalige gades

Author: JC Sonnekus

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Universiteit van Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 3, 2020, p. 562-576

Abstract

None