Aantekeninge: Geperfekteerde notariële verband van ’n bank in mededinging met die aanspraak van ’n “korporatief” op dieselfde kalwers as verhaalsobjekte

Author: JC Sonnekus & EC Schlemmer

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Universiteit van Johannesburg; Universiteit van die Witwatersrand
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 3, 2020, p. 510-536

Abstract

None