Aanspreeklikheidsversekering en verjaring van die vordering om ’n verklarende bevel teen die verwerping van ’n eis deur die versekeraar

Aanspreeklikheidsversekering en verjaring van die vordering om ’n verklarende bevel teen die verwerping van ’n eis deur die versekeraar

Authors: JC Sonnekus en EC Schlemmer

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Professor in Privaatreg, Universiteit van Johannesburg; Professor in Regte, Universiteit van die Witwatersrand
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 2, 2020, p. 213-240

Abstract

None

The regulation of corporate funding of political parties and activities in South Africa: towards transparency, accountability and good corporate governance

The regulation of corporate funding of political parties and activities in South Africa: towards transparency, accountability and good corporate governance

Author: K Van der Linde and T Thipanyane

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Professor of Corporate Law, University of Johannesburg; LLM student, University of Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 2, 2020, p. 271-291

Abstract

None