Aanspreeklikheidsversekering en verjaring van die vordering om ’n verklarende bevel teen die verwerping van ’n eis deur die versekeraar

Authors: JC Sonnekus en EC Schlemmer

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Professor in Privaatreg, Universiteit van Johannesburg; Professor in Regte, Universiteit van die Witwatersrand
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 2, 2020, p. 213-240

Abstract

None