Regspraak: Huweliksvoorwaardes met “skandelike” oogmerke – verrykingsregtelike implikasies en aanwasberekening

Authors JC Sonnekus

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Affiliated with the University of Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 1, 2019, p. 178 – 201

Abstract

None