Regspraak: Die regsverhouding tussen “posspaarbank” en kliënt en die verjaring van deposito’s

Authors CJ Nagel

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Affiliated with the University of Pretoria
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 1, 2019, p. 167 – 178

Abstract

None