Regspraak: Die saaklike ooreenkoms in ‘n abstrakte stelsel – animus transferendi dominii en voorkoopregte

Authors JC Sonnekus

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Affiliated with the University of Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 3, 2018, p. 638 – 648

Abstract

None