Aantekeninge: Regshandelinge in stryd met opsies en voorkoopregte enersyds en andersyds handelinge verrig deur regsubjekte onderworpe aan beperkinge van hul kompetensiebevoegdhede – inhoudelik nie-verwarbaar

Authors JC Sonnekus

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Affiliated with the University of Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 3, 2018, p. 624 – 637

Abstract

None