Regspraak: Voortdurende inbreukmaking op ’n watergebruiksreg – verjaring, maar van welke remedie?

Authors JC Sonnekus

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Universiteit van Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 3, 2019, p. 575 – 592

Abstract

None