Regspraak: Aankoop van onroerende eiendom en die beperkte handelingsbevoegdheid van gades getroud in gemeenskap van goed

Author: JC Sonnekus

ISSN: 1996-2207 Affiliations: Universiteit van Johannesburg Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 2, 2020, p. 323-337

Abstract

None