Onverskuldigde betaling na vermeende sessie van ’n breukdeel van die vorderingsregte ingevolge ’n lewensversekering – talle vrae en weinig antwoorde – aberratio ictus

Author: JC Sonnekus

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Professor in Privaatreg, Universiteit van Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 4, 2020, p. 652-682

Abstract

None