Judicature: (ON)Geregistreerde diensbaarheid van pypleiding en tóg die reg tot sloping van onskuldige eienaars se wonings?

Authors JC Sonnekus

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Affiliated with the University of Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 1, 2018, p. 213 – 222

Abstract

None