Judicature: Erfregnorme vir dooie regspersone – en wat van die borg?

Authors JC Sonnekus

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Affiliated with the University of the Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 2, 2019, p. 393 – 405

Abstract

None