Aantekeninge: Vervalbeding as beperkende voorwaarde by koop van grond, verjaring en regsdwalings oor kenmerke van saaklike regte

Authors JC Sonnekus

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Affiliated with the University of Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 1, 2018, p. 134 – 157

Abstract

None