Aantekeninge: Respyte: verknog aan die persoon van die primêre skuldenaar of tóg met deurwerking?

Authors JC Sonnekus

ISSN: 1996-2207
Affiliations: None
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 2, 2018, p. 407 – 427

Abstract

None